نظرسنجی
1. با توجه به پیشرفت فن آوری اطلاعات از نظر شما عزیزان كدام یك از راههای زیر جهت ارتباط با اولیای مدرسه بهتر است؟     
تماس با
گیرنده
نام*
پست الکترونیکی
تلفن
پیام *
 
 
 
آدرس : پاسداران،رو به روی برج سفید،ابتدای بوستان ششم،مجتمع آموزشی هوشمند خدیجه کبری (س)