توجه...توجه

 
کلیه پرسنل این مجتمع دوره های ICDL و همچنین نرم افزارهای تخصصی بردهای هوشمند را گذرانده اند.

کادر آموزشی و علمی متوسطه1

 
 
 
 
 
  دبیر عربی
 
 
زهرا باباخانی
کارشتاسی ارشد عربی
 
10 سال سابقه در مجتمع
  دبیر کار و فن آوری  
 
 
افسانه خاقانی
 
17 سال سابقه آموزشی
10 سال سابقه در مجتمع
  دبیر ریاضی پایه هفتم و هشتم
 
 
مرجان دلشاد
کارشناسی ارشد ریاضی
 
20 سال سابقه آموزشی
5 سال سابقه در مجتمع
  دبیر ریاضی پایه نهم
 
شهین مبصری
کارشناس ریاضی
 

دبیر رسمی آموزش و پرورش

25 سال سابقه تدریس

دارای 14 سال سابقه در مجتمع

کسب میانگین برتر در حسابان نهایی

  دبیر قرآن
 
 
فائزه مجیدی
کارشناسی ارشد کامپیوتر
 
10 سال سابقه آموزشی
3 سال سابقه درمجتمع
  دبیر شیمی و فیزیک(شیزیک)
 
 
ژامک منظمی
دکتری فیزیک
 
 
دارای 20 سال سابقه تدریس
دارای 5 سال سابقه در مجتمع
 
  دبیر پیام های آسمانی
 
 
فائزه مجیدی
کارشناسی ارشد کامپیوتر
 
10 سال سابقه آموزشی
3 سال سابقه درمجتمع
  دبیر زیست و زمین(تنزیس)
 
 
نفیسه سرتیپی
کارشناسی ارشد زیست
 
17 سال سابقه آموزشی
5 سال سابقه درمجتمع
     
  دبیر ادبیات
 
آرزو تبریزی
کارشناسی ادبیات
 
دارای 15 سال سابقه تدریس
 
  دبیر تفکر
 
 
 
  دبیر مطالعات اجتماعی
 
 
خانم محبوبه ظریفیان 
کارشناسی ارشد مشاوره
 
2 سال سابقه در مجتمع  
  دبیر فرهنگ و هنر
 
 
الهام همرنگی
کارشناسی گرافیک
 
دارای 5 سال سابقه در مجتمع
   
 
 

کادر آموزشی و علمی متوسطه2

    دبیر تاریخ
 
 
 
  دبیر فلسفه و منطق
 
 
 
    دبیر زبان و ادبیات فارسی
 
 
احترام خزایی
 
 
 
 
 
دبیر شیمی
   فریبا جوانمردی
 کارشناس شیمی

دارای 27 سال سابقه تدریس

دارای 11 سال سابقه در مجتمع

كسب مقام اول در كليه آزمون هاي پيشرفت تحصيلي
كسب مقام اول در آزمون هاي مبتكران
 
  دبیر ریاضی
 
 
لیلا حسنی
 
 
  دبیر  ادبیات
 
 
آرزو تبریزی
کارشناس ادبیات
 
 
دارای 21 سال سابقه تدریس در مدارس
 
  دبیر  عربی
 
 
معصومه حیدری
 کارشناس زبان و ادبیات
 

دارای 21 سال سابقه تدریس در مدارس

  دبیر هندسه
 
 
خانم واشقانی
 
 
دارای 21 سال سابقه تدریس در مدارس
 
  دبیر زمین شناسی و جغرافیا
 
 
نرگس فرامرزی
دکترا از دانشگاه آلمان
 
دارای 8 سال سابقه تدریس (4 سال سابقه تدریس در دانشگاه و 4 سال سابقه تدریس در دبیرستان)
تألیف مقالات متعدد
دارای 5سال سابقه در مجتمع
  دبیر قرآن
 
 
 
 
 
 
 
 
  دبیر دینی و قرآن
 
 
 مریم بهاری
کارشناسی ارشد ادبیات عرب
 

دارای4 سال سابقه در مجتمع

     دبیر زیست شناسی
  زهرا محمدی ماجد
 کارشناس زیست شناسی

دارای  25 سابقه کار در آموزش و پرورش (18 سال سابقه تدریس زیست شناسی و فعالیت در آزمایشگاه مدارس و مابقی تدریس در مقطع راهنمایی)

دارای 3 سال سابقه در مجتمع

دبیر جشنواره خوارزمی
      دبیر محاسبات، جبرواحتمال و ریاضی
   شهین مبصری
 کارشناس ریاضی

دبیر رسمی آموزش و پرورش

25 سال سابقه تدریس

دارای 13 سال سابقه در مجتمع

کسب میانگین برتر در حسابان نهایی

                                        دبیر عربی
 
 معصومه حیدری
 کارشناس زبان و ادبیات
 
 
دارای 21 سال سابقه تدریس در مدارس
 
                                  دبیر  دینی
 
 
 
 
 
 
                           دبیر جامعه 
 
 
 نگین خدایی نیا
کارشناس روانشناسی بالینی
 
دارای 2سال تدریس در مدارس
  c                              دبیر فیزیک
 
 
الیناز قراگوزلو
 
دارای 20سال تدریس در مدارس
  c                              دبیر زیست
 
 
 
 
 
                                دبیر ورزش
 
 
خانم قربانی