توجه...توجه  
 
کلیه پرسنل این مجتمع دوره های ICDL و همچنین نرم افزارهای تخصصی بردهای هوشمند را گذرانده اند.
   
  کادر آموزشی و علمی  
 دبیر تاریخ
 فرانک زیبایی
 کارشناس تاریخ                                               

دارای 10 سال سابقه تدریس

دارای 2 سال سابقه در مجتمع

 دبیر عربی
 فاطمه خرم
کارشناس ارشد زبان و ادبیات عرب

دبیر آموزش و پرورش منطقه 4 از سال 1367

دبیر فلسفه و منطق
مریم رحمتی
کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی 

دارای 15 سال سابقه تدریس در مدارس منطقه 4

دارای 2 سال سابقه در مجتمع

مدرس دانشگاه علمی کاربردی

دبیرنمونه منطقه 4 وعضو برگزیده طراحان سوال

 دبیر زبان و ادبیات فارسی
 افسانه عضد
 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

دارای 10 سال سابقه تدریس 

دبیر تحقیق و پژوهش با کسب رتبه استانی

عضو برگزیده طرح سوال منطقه 4

دبیر شیمی
 فریبا جوانمردی
 کارشناس شیمی

دارای 27 سال سابقه تدریس

دارای 9 سال سابقه در مجتمع

كسب مقام اول در كليه آزمون هاي پيشرفت تحصيلي
كسب مقام اول در آزمون هاي مبتكران
دارای 9 سال سابقه در مجتمع
دبیر ریاضی
 مریم وفادار
 کارشناس ریاضی کاربردی

دارای 16 سال سابقه تدریس ( 8 سال در مدارس دولتی و 8 سال در مدارس غیر دولتی)

دارای 5 سال سابقه در مجتمع

كسب مقام اول پيشرفت تحصيلي آذر 90
کسب رتبه در طراحی سوالات منطقه 1
برگزیده جشنواره طرح درس منطقه 1
گردآوری مجموعه سوالات ریاضی برای پایه اول تا سوم
دارای 5 سال سابقه در مجتمع
دبیر ریاضی و آمار
 
الهام احسانی
دكتراي علوم محاسبات و برنامه ريزي
 
 

دارای 12 سال سابقه تدريس  رياضيات آمار  در مدارس و تدریس در دانشگاه      

دارای 7 سال سابقه در مجتمع
دبیر زبان انگلیسی
 
 رزیتا حریری
 

دارای 16 سال سابقه تدریس از پایه اول تا پیش دانشگاهی

عنوان معلم نمونه منطقه 3
دبیر هندسه
 
فائزه  عباسی
کارشناس ریاضی
 

دارای 30 سال سابقه تدریس در مدارس

دبیر زمین شناسی و جغرافیا
 
نرگس فرامرزی
دکترا از دانشگاه آلمان
 
دارای 8 سال سابقه تدریس (4 سال سابقه تدریس در دانشگاه و 4 سال سابقه تدریس در دبیرستان)
تألیف مقالات متعدد
دارای 4 سال سابقه در مجتمع
دبیر ادبیات و زبان فارسی
 

 
 
 
دبیر دینی و قرآن
 
 شهربانو عسگری
 

دارای 1 سال سابقه در مجتمع

  دبیر زیست شناسی
زهرا محمدی ماجد
 کارشناس زیست شناسی

دارای  25 سابقه کار در آموزش و پرورش (18 سال سابقه تدریس زیست شناسی و فعالیت در آزمایشگاه مدارس و مابقی تدریس در مقطع راهنمایی)

دارای 2 سال سابقه در مجتمع

دبیر جشنواره خوارزمی
   دبیر محاسبات، جبرواحتمال و ریاضی
 شهین مبصری
 کارشناس ریاضی

 

دبیر رسمی آموزش و پرورش

25 سال سابقه تدریس

دارای 13 سال سابقه در مجتمع

کسب میانگین برتر در حسابان نهایی

                                      دبیر عربی
 معصومه حیدری
 کارشناس زبان و ادبیات
 
 
دارای 21 سال سابقه تدریس در مدارس
 
                                دبیر ادبیات و زبان فارسی
 
 فخراسادات علوی
 
مدرس دروس ادبیات و زبان فارسی در سایر مدارس
16 سال داور جشنواره خوارزمی منطقه 3 
2 سال رابط پژوهشی منطقه 3
                         دبیر جامعه و روانشناسی
 
 نگین خدایی نیا
کارشناس روانشناسی بالینی
 
دارای 2سال تدریس در مدارس
c                              دبیر فیزیک
 نرجس هوشیار
کارشناس ارشد فیزیک حالت جامد
 
13 سال سابقه تدریس در مدارس
                              دبیر اقتصاد
حانیه سرافراز
علوم تربیتی مدیریت برنامه ریزی آموزشی
مدرس در سایر مدارس