توجه...توجه  
 
کلیه پرسنل این مجتمع دوره های ICDL و همچنین نرم افزارهای تخصصی بردهای هوشمند را گذرانده اند.
   
  کادر آموزشی و علمی متوسطه2  
 دبیر تاریخ
 فرانک زیبایی
 کارشناس تاریخ                                               

دارای 10 سال سابقه تدریس

دارای 2 سال سابقه در مجتمع

 دبیر عربی
 فاطمه خرم
کارشناس ارشد زبان و ادبیات عرب

دبیر آموزش و پرورش منطقه 4 از سال 1367

دبیر فلسفه و منطق
مریم رحمتی
کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی 

دارای 15 سال سابقه تدریس در مدارس منطقه 4

دارای 2 سال سابقه در مجتمع

مدرس دانشگاه علمی کاربردی

دبیرنمونه منطقه 4 وعضو برگزیده طراحان سوال

 دبیر زبان و ادبیات فارسی
 افسانه عضد
 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

دارای 10 سال سابقه تدریس 

دبیر تحقیق و پژوهش با کسب رتبه استانی

عضو برگزیده طرح سوال منطقه 4

دبیر شیمی
 فریبا جوانمردی
 کارشناس شیمی

دارای 27 سال سابقه تدریس

دارای 9 سال سابقه در مجتمع

كسب مقام اول در كليه آزمون هاي پيشرفت تحصيلي
كسب مقام اول در آزمون هاي مبتكران
دارای 9 سال سابقه در مجتمع
دبیر ریاضی
 مریم وفادار
 کارشناس ریاضی کاربردی

دارای 16 سال سابقه تدریس ( 8 سال در مدارس دولتی و 8 سال در مدارس غیر دولتی)

دارای 5 سال سابقه در مجتمع

كسب مقام اول پيشرفت تحصيلي آذر 90
کسب رتبه در طراحی سوالات منطقه 1
برگزیده جشنواره طرح درس منطقه 1
گردآوری مجموعه سوالات ریاضی برای پایه اول تا سوم
دارای 5 سال سابقه در مجتمع
دبیر ریاضی و آمار
 
فاطمه دلربا
 کارشناس ارشد هندسه منیفلد
 

دارای 6 سال سابقه در امر آموزشی و اجرایی
تدریس دروس ریاضی
دارای 10 سال سابقه در مجتمع

دبیر زبان انگلیسی
 
 رزیتا حریری
 

دارای 16 سال سابقه تدریس از پایه اول تا پیش دانشگاهی

عنوان معلم نمونه منطقه 3
دبیر هندسه
 
فائزه  عباسی
کارشناس ریاضی
 

دارای 30 سال سابقه تدریس در مدارس

دبیر زمین شناسی و جغرافیا
 
نرگس فرامرزی
دکترا از دانشگاه آلمان
 
دارای 8 سال سابقه تدریس (4 سال سابقه تدریس در دانشگاه و 4 سال سابقه تدریس در دبیرستان)
تألیف مقالات متعدد
دارای 4 سال سابقه در مجتمع
علوم و فنون ادبی
 
زهرا جواهری
کارشناسی ارشد ادبیات فارسی
 
 
دارای 3 سال سابقه تدریس در دانشگاه فرهنگیان
دارای 4 سال سابقه تدریس در مدارس
 
دبیر دینی و قرآن
 
 مریم بهاری
 

دارای 1 سال سابقه در مجتمع

  دبیر زیست شناسی
زهرا محمدی ماجد
 کارشناس زیست شناسی

دارای  25 سابقه کار در آموزش و پرورش (18 سال سابقه تدریس زیست شناسی و فعالیت در آزمایشگاه مدارس و مابقی تدریس در مقطع راهنمایی)

دارای 2 سال سابقه در مجتمع

دبیر جشنواره خوارزمی
   دبیر محاسبات، جبرواحتمال و ریاضی
 شهین مبصری
 کارشناس ریاضی

دبیر رسمی آموزش و پرورش

25 سال سابقه تدریس

دارای 13 سال سابقه در مجتمع

کسب میانگین برتر در حسابان نهایی

                                      دبیر عربی
 معصومه حیدری
 کارشناس زبان و ادبیات
 
 
دارای 21 سال سابقه تدریس در مدارس
 
                                دبیر ادبیات و زبان فارسی
 
 فخراسادات علوی
 
مدرس دروس ادبیات و زبان فارسی در سایر مدارس
16 سال داور جشنواره خوارزمی منطقه 3 
2 سال رابط پژوهشی منطقه 3
                         دبیر جامعه و روانشناسی
 
 نگین خدایی نیا
کارشناس روانشناسی بالینی
 
دارای 2سال تدریس در مدارس
c                              دبیر فیزیک
 
 خانم خدابخشی
کارشناسی فیزیک
 
27 سال سابقه تدریس
                              دبیر ریاضی
 
 آیدا خالویی
کارشناسی ارشد آموزش ریاضی
10 سال سابقه تدریس
 
   
  کادر آموزشی و علمی متوسطه1  
 
 
 
دبیر عربی
 فریبا زحمتکش
کارشناسی در رشته زبان و ادبیات عرب 
 
دارای 13 سال سابقه تدریس درس عربی
دارای 2 سال سابقه در مجتمع
دبیر کار و فن آوری
 افسانه خاقانی
کارشناسی ارشد روانشناسی
 
دارای 24 سال سابقه کار
دارای 5 سال سابقه در مجتمع
 دبیر ریاضی پایه هفتم و هشتم
خانم صالحی
کارشناسی ریاضی
 
دارای 10 سال سابقه
دبیر ریاضی پایه نهم
شهین مبصری
کارشناس ریاضی
 

دبیر رسمی آموزش و پرورش

25 سال سابقه تدریس

دارای 13 سال سابقه در مجتمع

کسب میانگین برتر در حسابان نهایی

دبیر قرآن
فرزانه کریم زاده
 

دارای 4 سال سابقه در مجتمع

دبیر علوم
شیدا معالج
کارشناسی
 
دارای 23 سال سابقه تدریس
دارای 5 سال سابقه در مجتمع
   
دبیر پیام های آسمانی
محدثه هاشمیان
 
 
 
 
سوپروایزر زبان
شیلا تمیزراد
کارشناس ادبیات انگلیسی
 
14 سال سابقه کار در مدارس
 
دبیر زبان
 
 
 
 
دبیر ادبیات
آرزو تبریزی
کارشناسی ادبیات
 
دارای 11 سال سابقه تدریس
 
دبیر تفکر
 
زهرا سادات موسوی
کارشناس ارشد روانشناسی
 
دارای 2 سال سابقه در مجتمع
دبیر مطالعات اجتماعی
 
 
 
 
دبیر فرهنگ و هنر
 
الهام همرنگی
 
دارای 2 سال سابقه در مجتمع
مربی چرم دوزی
 
خانم بختیاری
 
4 سال سابقه کار هنری