معرفی برترین های دبیران
 
" برترین های حوزه ICT "
 
 
سرکار خانم مقیسه
 
 
سرکار خانم حسینی
 
 
سرکار خانم هوشیار
 
 
     
معرفی برترین های دانش آموزان
 
" برترین های حوزه ICT "
 
 
آمنه همدانی
 
 
 
 
 
 
        " برترین های آموزشی "
 
 
 
دهم ریاضی ‌: ملیکا گل کار
دهم تجربی : سحر حائری
 دهم انسانی : مونا حکیم هاشمی
 
 
 
 
 
 
 
 
  سوم ریاضی : زهرا بیات
  سوم تجربی : فاطمه اشکانی فر
  سوم انسانی : مبینا امرالهی