توجه !

 

دریافت فایل

 
برای دریافت فایل کمک آموزشی نحوه استفاده از تخته های هوشمند بر روی لینک زیر کلیک کنید.
 
 

تقویم اجرایی 98-97

 
 
جهت دریافت فایل تقویم اجرایی ویژه دبیران اینجا کلیک کنید...
 
جهت دریافت فایل تقویم اجرایی ویژه دانش آمزان متوسطه 1 اینجا کلیک کنید...
جهت دریافت فایل تقویم اجرایی ویژه دانش آموزان متوسطه 2 اینجا کلیک کنید...
 

فایل آموزشی مدبر

 
 
قابل توجه دبیران محترم
 
لطفا جهت دریافت فایل آموزشی مدبر اینجا کلیک کنید
 

فایل آموزشی مدبر ویژه دانش آموزان و اولیا

 
 
 
قابل توجه دانش آموزان و اولیا محترم
 
لطفا جهت دریافت فایل آموزشی مدبر اینجا کلیک کنید
 
 

درج نمرات کلاسی در مدبر

فایل راهنمای نصب storyline

 

فایل شورای دبیران - آذر ماه