HTML  


عکس ارسال شده بايد حاوي پيام و يا داستاني با اين موضوع باشد که
چگونه آمار رفاه زندگي افراد جامعه و يا دنيا را ارتقا مي‌دهد؟
رده ی سنی: دانش اموزان دبیرستان
برای کسب اطلاعات شرکت در این مسابقه به مسئولان پژوهشی مراجعه کنید.