گام به گام با خانواده  

بر آنیم تا از اندیشه و ذهن خلاق شما در راستای پیشرفت امور پژوهشی مجتمع بهره بگیریم. چرا که شما بزرگواران در زندگی روزانه از کاربرد آن چه عزیزانمان آموزش می بینند، آگاهید.

لطفا ایده ها و نظرات خلاقانه ی خود را در زمینه ی کارهای پژوهشی در میان بگذارید و ما را در انجام این مهم یاری رسانید.

ما بی صبرانه حضورتان را انتظار می کشیم.


   
  ارتباط با ما  

ثبت ایده پژوهشی


برای تکمیل فرم اینجا را کلیک کنید.